Vì sao như vậy?

“UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… cơ quan, ban ngành nào cũng dốc sức vì Formosa.
Mọi thứ được làm chóng vánh đến mức có vẻ như họ quên rằng, một kẻ huỷ diệt môi trường có thâm niên như Formosa, nếu muốn được ở Việt Nam thì đáng ra phía Việt Nam phải ra yêu sách.
Đằng này, Formosa lại được đằng chân lân đằng đầu, dần dần thành coi thường luật pháp và nhân dân Việt Nam.
Vì sao lại như vậy?” (Bạch Hoàn)
BẠN THỬ NGẪM VÀ TRẢ LỜI XEM VÌ SAO LẠI NHƯ VẬY?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: