Vì Dân hay Vì Giặc?

“Lần này thì không xong rồi!” (Dũng Mai)
THEO BẠN THÌ CHÍNH PHỦ VÌ DÂN HAY VÌ GIẶC? VÀ CÓ NÊN ĐỂ NÓ MẶC TÌNH KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: