Phòng bị là vừa…

“Venezuela không còn ngoại tệ để nhập nhu yếu phẩm hàng hóa đồ ăn thức uống hàng ngày nguyên vật liệu để sản xuất, dẫn đến đời sống của người dân khó khăn và sản xuất đình đốn (cuốn giấy vệ sinh 30 đô la, quả trứng 15 đô…).
Các bạn thấy thế nào từ ngày 13/8/2015 Việt Nam chỉ có mua đô vào và không bán ra?”. (Phạm Thanh Sơn)
BẠN ĐÃ PHÒNG BỊ SẴN SÀNG CHO TÌNH HÌNH ĐÓ CHƯA?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: