Cần & Đủ

Điều kiện cần. Để có điều kiện cần và đủ thì mọi người… phài xắn tay áo lên mà vệ sinh cái “chính quyền” này!
BẠN SẴN SÀNG CHỨ?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: