Aninvina…

Báo động về bệnh tâm thần ham cướp giật đánh người “Thấy Này Muốn Kia” ở VN…
BẠN CÓ MUỐN TRỊ TIỆT CHỨNG BỆNH XÃ HỘI QUÁI ÁC NÀY KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: