Ủ phân là vừa…

Tư duy Xin Cho – Ban Phát vẫn đặc đầu 4T & Tuyên Giáo VN!
Mang ủ phân đi Diễm!
BẠN NGẪM ĐI – TIỀN THUẾ CỦA BẠN MÀ NÓ ĐÒI QUY HOẠCH ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐẢNG THÌ CÓ NGỒI YÊN ĐƯỢC KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: