Xin vui lòng hồi đáp…

Macau mời gọi? Trung cộng thả độc chiếm biển, lùa dân ta chiếm đất? CP theo đóm ăn tàn, cắt cổ để vét túi dân? Đứa nào là giặc?
NHỜ BẠN TRẢ LỜI…

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: