Tử Hình Tập Thể…

Toàn bộ ngư dân 4 tỉnh miền Trung bỗng dưng lãnh ÁN TREO như TỬ TỘI. Do đâu?
BẠN CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI NÀY CHƯA?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: