Thất thu + Thất thủ?

Vâng, chính báo AN NINH THỦ ĐÔ quảng cáo giúp cho chiến dịch phá nát VN đấy ạ! Một cách đuổi người Việt ra khỏi Phú Quốc, hoặc ngăn người Việt du lịch Phú Quốc đây chăng?
BẠN THẤY SAO?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: