LO XA…

Không có ý gì… chỉ lo xa?
NHỜ BẠN TRẢ LỜI GIÚP, GẤP NHÉ, TÌNH HÌNH NÀY KHÔNG LO KHÔNG XONG RỒI BẠN Ạ!

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: