Không có gì… mới!

Kết quả bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…
BẠN CHỜ ĐỢI GÌ Ở CÁI ĐẢNG RỪNG RÚ LẶNG CÂM NÀY?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: