Cương Thổ…

Bạn có biết: Chủ tịch Võ Kim Cự đã xây dựng Nông Thôn Mới bằng bia SàiGòn, và xây dựng toàn bộ Hà Tĩnh bằng cá chết?
BẠN NGHĨ GÌ & MUỐN LÀM GÌ VỚI NHỮNG ÔNG VUA CÁT CỨ TỪNG VÙNG NHƯ NÀY?

#toichonca

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: