Tống Tiễn…

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG của Nguyễn Công Hoan đang được BCT nghiền ngẫm…
Đảng Tống Tiền – Dân Tống Tiễn…
BẠN CÓ SẴN SÀNG ĐỐT VÀNG MÃ CHO NÓ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: