Nơm Nớp Căng?

Vâng. Ngày nào còn cái búa liềm & đống thạch cao kia trong các phòng họp thì ngày đó vẫn phải cố nơm nớp Bảo Đảm An Ninh Chính Trị!
BẠN CÓ CẢM THẤY CÁI NỖI NƠM NỚP ĐÓ NGÀNG CÀNG CĂNG KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: