Hãy Thư Thả?

Răng môi cả. Thư thả đã nào!
BẠN CÓ NGHĨ NÓ CHO RẰNG NHIỆM KỲ CÒN DÀI?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: