Độ lượng coi nào!

Trẻ em ở Đông Yên, Vũng Áng, Hà Tĩnh bị cấm học!
BẠN CÓ SẼ ĐỘ LƯỢNG VỚI CHÍNH QUYỀN HÀ TĨNH KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: