Cơ Hệ…

Thưa các đồng chí,
Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng.
NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA KHÔNG MUA BÁN PHIẾU CÔNG KHAI Ở ĐÂY! NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA KHÔNG DẪM VÀO MẶT NHAU BẰNG LÁ PHIẾU NỘI BỘ. NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA SẼ THẮNG!

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: