Ai Thắng Ai?

Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vỡ cả cửa vì va Ống Lồng?
BẠN SẼ NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH CUỘC ĐUA BẤT PHÂN THẮNG BẠI GIỮA KHÔNG QUÂN & HÀNG KHÔNG VN?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: