NỢ…

Cướp chính quyền từ 1945. Nhuộm đỏ cả nước từ năm 1975. Hiện đang dìm đất nước này hàng trăm năm tụt hậu so với láng giềng. Liên tục dâng lãnh thổ lãnh hải cho giặc. Lại giúp giặc tàn phá đất nước này thêm nhiều thập niên nữa…
THEO BẠN, CHÚNG NỢ DÂN NHỮNG GÌ?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: