Giặc ở đâu?

Giặc không ở đâu xa…
BẠN CÓ THẤY VẬY KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: