Dân Trí…

Trích mẩu Còm của một FBker bình thường rất ít khi viết Stt.
Để chiêm nghiệm mức độ hiệu quả của thông tin mạng!
Và nhắn với bạo quyền: ĐỪNG NGỐC NGHẾCH NGÔNG NGHÊNH MÀ MIỆT THỊ DÂN TRÍ VN!

Đinh Tấn Lực's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: