Âm thầm…

“Chưa tính các thiệt hại khủng khiếp đang xảy ra (và chắc chắn còn lâu dài) cho đánh bắt, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu hải sản, dịch vụ ăn uống, du lịch của khu vực và cả nước, chưa tính nguy hại lâu dài đối với sức khỏe, tính mạng nhân dân. Chỉ nội việc vệ sinh, khôi phục hệ sinh thái biển bao la, 0,5 tỷ USD khác nào muối bỏ biển?
Trong khi các vụ bồi thường ô nhiễm tương tự trên thế giới đều cả chục tỷ đến nhiều chục tỷ USD. Qua mặt dân, qua mặt công luận và quốc hội, âm thầm chấp nhận nửa tỷ USD, họ có “ngu” thật không?” (Tao Vo Van)
BẠN NGHĨ SAO VỀ SỰ “ÂM THẦM” ĐÓ?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: