ZBL-09

“Kẻ bán nước là kẻ coi kẻ thù trực tiếp của đất nước
là bạn, là đồng chí ?!
Chỉ riêng VinaShin làm mất của ngân sách quốc gia 4,5 tỷ đô, nếu xe tăng Thuỵ Sỹ giá 3 triệu đô/ cái, riêng lỗ hổng VinaShin mà bịt được thì Việt Nam mua được 1500 xe tăng Thuỵ sỹ…. Chưa kể lỗ hổng hàng tỷ đô khác ở Vinalines, Thép Thái Nguyên, Nhà may sợi Đình Vũ HP, nhà máy xăng sinh học….
Rút ruột ngân sách, làm nghèo đất nước, để phải mua vũ khí của chính kẻ thù truyền kiếp và kẻ thù trước mắt đang xâm lược biển đảo Việt Nam…”. (Trần Bang)

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: