Vùi tứ trụ…

Những người trẻ có tầm nhìn xa hơn tứ trụ…
BẠN ĐỒNG Ý CHỨ?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: