Tiên Tri…

“Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ” (Nguyễn Duy – Tạp chí Cửa Việt – 1991)
LỜI TIÊN TRI TỪ 25 NĂM TRƯỚC…

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: