Tàu chê Việt…

Báo Tàu viết về lãnh đạo Việt…
BẠN THẤY THẾ NÀO?

Chân Trời Mới Media's photo.
 http://military.china.com/news/568/20140630/18597987.html
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: