Né cho nó lành?

Đừng mong né tránh chính trị. Đừng nghĩ rằng không làm gì nó thì nó sẽ chẳng đụng tới mình. Không. Nếu chúng ta không làm gì, nó sẽ xồng xộc chạy vô tới chai mắm lọ muối trong nhà bếp của chúng ta… Hãy sát cánh nhau mà chận nó từ đầu ngõ…
BẠN SẼ CHUNG LÒNG GÓP SỨC CHỨ?

Chân Trời Mới Media's photo.

Comments are closed.

%d bloggers like this: