Giá Đắt…

Cái giá của CHẤP NHẬN là không hề nhỏ.
BẠN CÓ CAM CÚI ĐẦU CHẤP NHẬN CÁI GIÁ ĐÓ KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: