Đất nước này của ai?

“Đất nước này cần một môi trường sống trong lành, mọi sự đánh đổi để lấy một con số cụ thể nào đó là điều mà mọi người dân chưa, và sẽ không bao giờ mong muốn nó xảy ra.
Thông điệp của họ quá rõ ràng, quê hương này được đánh đổi bằng máu xương của cha ông họ, nên nó không thể là của riêng ai…” (Nhân Thế Hoàng)
ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG NÀY CÓ PHẢI LÀ CỦA CHÚNG TA KHÔNG?

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: