Ai?

“Chưa bao giờ đất nước lại bị phá hoại khủng khiếp như hiện nay.
Chỉ riêng việc trải thảm đỏ rước Formosa vào rồi cho chúng xả chất thải độc hại ra biển gây ra sự hủy diệt môi trường và đánh sụp toàn bộ nền kinh tế biển của 4 tỉnh miền Trung là tội ác tày đình chưa hề có trong lịch sử.
Ai đã nhận tiền của Formosa để rước nó vào? Ai đã nhận tiền cùa nó để làm lơ cho nó xả thải ra biển? Và bây giờ ai đã nhận 500 triệu đô la của chúng để tha thứ cho tội ác của chúng gây ra?
Đó mới là những kẻ nhận tiền của thế lực thù địch để phá tan hoang đất nước nầy” (Huỳnh Ngọc Chênh)

Chân Trời Mới Media's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: