Không ngại…

Không chủ trương đơn độc – Nhưng không ngại đơn độc…
Để lay động quan điểm quần chúng.
Bạn đồng tình & ủng hộ Hoàng Dũng chứ?

Đinh Tấn Lực's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: