Khơi dòng…

Từng người đòi hỏi – Số đông sẽ nhập dòng…
BẠN ĐỒNG Ý & ỦNG HỘ SƯƠNG QUỲNH CHỨ?

Đinh Tấn Lực's photo.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: