Phòng chống đảo chính?

Có phương án Phòng Chống Đảo Chính
tức là có Âm Mưu Đảo Chính mà các đại hội trước chưa từng có?

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội sẽ bị cấm 4 ngày để phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 12.
NEWS.ZING.VN|BY ZING.VN

7 Comments

  1. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

  2. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

  3. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

  4. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

  5. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

  6. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

  7. […] không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Từ đó đã có không ít người bình luận và cho rằng “Có phương án Phòng Chống Đảo Chính, tức là có Âm Mưu Đảo […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: