Cảm Ơn Dàn Lãnh Đạo Rực Rỡ

dautranhdantoc

Cảm Ơn Dàn Lãnh Đạo Rực Rỡ

. Đinh Tấn Lực

Đức tài như lãnh đạo – Sạch sẽ như công an – Tự do như báo chí – Hạnh phúc như nhân dân – Khắc ước là khắc được – Xin ước thêm một điều – Khỏe mạnh như đất nước”.
– Vũ Cận (tác giả tiểu luận Chủ Nghĩa Chống Cộng Từ Bên Trong).

Cực lực cảm ơn các bậc lãnh đạo tài đức của một đất nước HCM rực rỡ…

Đọc tiếp…

Comments are closed.

%d bloggers like this: