oan sai ngất trời…

Cực lực phản đối mức án tử hình,
đặc biệt trong tình trạng oan sai ngất trời ở VN…

Cực lực phản đối mức án tử hình, 
đặc biệt trong tình trạng oan sai ngất trời ở VN...

Comments are closed.

%d bloggers like this: