Cá Thòi Lòi…

cá thòi lòi

Con Cóc Tố Tâm Cá Thòi Lòi

. Đinh Tấn Lực

 

Lột truồng Công Lý tất lòi Tự Do” – ĐTL.

 

tự do cái con kẹc

tư pháp chiếc quần xì

cứ lột truồng công lý

sẽ lòi hết tự do

Đọc tiếp…

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: