Trị giá 16 chữ vàng ngoài chợ trời…

Dàn khoan Haiyang 981 trôi nổi trên vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam trải ra một thế trận Viễn Đông rất mới của thế giới, bao gồm Trung Cộng, Đông Á, Đông Nam Á, và cả Hoa Kỳ.

Ở tầm khu vực, Haiyang 981 châm ngòi cho một cuộc đụng độ tay ba (hoàn toàn không cân sức):

–          Trung Nam Hải (vênh váo hạ nhục Ba Đình trước mặt thế giới);

–          Ba Đình (vênh váo khinh thị nhân dân Việt Nam);

–          Nhân dân Việt Nam (tỉnh thức trước nguy cơ mất nước bởi hai loại giặc nội/ngoại xâm).

Cuộc chạm trán nảy lửa này, dù chưa đổ máu và chưa kết thúc, nhưng đã làm thay đổi một số quan hệ cốt lõi:

–          Tính vênh váo đặc thù của hai đảng cộng sản sừng sỏ có phần dịu lại;

–          Trị giá 16 chữ vàng ngoài chợ trời tụt giảm gia tốc;

–          Lằn ranh bạn-thù của Hà Nội xê dịch theo độ dạt sóng của 981;

–          Giải phân cách lụy tàu/thân tây trong VP/TƯĐ bị uốn cong mềm mại;

–          Ý niệm lạy tàu để giữ đảng bị lung lay tới cấp cơ sở;

–          Mốt thư pháp mới nhất là đóng khung chữ Nhục thay cho chữ Nhẫn;

–          Căn bệnh á khẩu của Ku Tổng tái phát;

–          Trình nhổ-liếm của Tuyên Giáo TW tăng vọt đột xuất;

–          Các chương trình phát hình chú tâm vào từ khóa VNCH;

–          Áo thun “I Love VT” bán chạy bất ngờ

–          …

6 Comments

  1. […] Trị giá 16 chữ vàng ngoài chợ trời… 29/05/2014 […]

  2. […] Blog Đinh Tấn Lực – Dàn khoan Haiyang 981 trôi nổi trên vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam trải ra một thế trận Viễn Đông rất mới của thế giới, bao gồm Trung Cộng, Đông Á, Đông Nam Á, và cả Hoa Kỳ. […]

  3. […] Đinh tấn Lực […]

  4. […] Trị giá 16 chữ vàng ngoài chợ trời…  -(Đinh tấn Lực) […]

  5. […] Trị giá 16 chữ vàng ngoài chợ trời… (Đinh Tấn […]

  6. […] Trị giá 16 chữ vàng ngoài chợ trời… (Đinh Tấn […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: