Nhà Cháy, Ngõ Cụt, Gà Mắc Tóc

Nhà Cháy, Ngõ Cụt, Gà Mắc Tóc

 

Ngay giữa thời điểm dầu sôi lửa bỏng, Hội nghị TW9 BCHTWĐ đã tận dụng sức mạnh tập thể và trí tuệ lãnh đạo để ghi vào Guinness: Tạo ra hàng đống nghi hoặc trong một thời gian kỷ lục

>>>Đọc Tiếp…

 

NPTrong02

 

https://dinhtanluc.wordpress.com/nha-chay-ngo-cut-ga-mac-toc/

Comments are closed.

%d bloggers like this: