Chúc mừng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa…

Chúc mừng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được trao giải thưởng

Ngòi Bút Dũng Cảm Lưu Hiểu Ba

của Trung Tâm Văn Bút Trung Hoa Độc Lập, nhân ngày Văn Bút Quốc Tế 2013.

http://chinesepen.org/english/News/NewsinICPC/201311/english_40087.html

Comments are closed.

%d bloggers like this: