Tay thiện xạ & tấm bia công lý…

Bạn Viết không tự tìm lấy cái chết sau khi tự thân vất vả đi tìm công lý, cho dù đó là loại công lý tự tạo của những nạn nhân trắng tay ở chốn đường cùng.

Bạn ấy tự xử, chỉ vì không muốn tòa ghép án bằng thứ công lý bảo vệ độc tài.

Rõ ràng là bạn Viết đã phủ định thứ công lý bẩn thỉu đó hai lần.

Như một thông điệp: Bạn Viết đúng là có bắn vào đầu cán bộ, nhưng, cùng với hành động khỏa thân giữ đất, cùng với quyết định tự thiêu giữ con, và cùng với quả bom gas Tiên Lãng, chính thực đây là những phát đạn nhắm vào đầu cái chế độ dồn sức giết dân bằng lòng tham và tính ác.

Tỉnh ra chưa, hỡi đảng & nhà nước?

4 Comments

  1. […] LẠI NỔ VÌ CHUYỆN ĐẤT ĐAI (Huỳnh Ngọc Chênh). – Tay thiện xạ & tấm bia công lý… (Đinh Tấn Lực). “Như một thông điệp: Bạn Viết đúng là có bắn vào đầu […]

  2. […] chết (VNN).     – SÚNG LẠI NỔ VÌ CHUYỆN ĐẤT ĐAI (Huỳnh Ngọc Chênh). – Tay thiện xạ & tấm bia công lý… (Đinh Tấn Lực). “Như một thông điệp: Bạn Viết đúng là có bắn vào đầu […]

  3. […] (phần 2) (DLB). – SÚNG LẠI NỔ VÌ CHUYỆN ĐẤT ĐAI (Huỳnh Ngọc Chênh). – Tay thiện xạ & tấm bia công lý… (Đinh Tấn Lực). “Như một thông điệp: Bạn Viết đúng là có bắn vào đầu […]

  4. […] người chết (VNN). – SÚNG LẠI NỔ VÌ CHUYỆN ĐẤT ĐAI (Huỳnh Ngọc Chênh). – Tay thiện xạ & tấm bia công lý… (Đinh Tấn Lực). “Như một thông điệp: Bạn Viết đúng là có bắn vào đầu […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: