Sức mạnh của Việt Nam…

 Sức mạnh của Việt Nam…
(trích từ quyển Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội 30/08/1979 – trang 27 & 28)

Image

Image

Comments are closed.

%d bloggers like this: