FB status 29-3-2012

TS Lê Đăng Doanh:
Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức quần chúng… nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng…

Blogger Đinh Tấn Lực:
Trong thân thể gầy còm này: cái cục u, cánh tay và cái mồm là hút nhiều máu nhất.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: