thơ phòng chống đạo chích…

Vừa công an vừa thi sĩ thì thiên hạ có thể có dăm ba…
Nhưng, vừa đọc thơ vừa giữ rịt túi quần thì (hẳn phải là tay lưu manh nhẵn rận phòng chống đạo chích, nên) thế giới chỉ có một:

Vừa công an vừa thi sĩ thì thiên hạ có thể có dăm ba...<br />
Nhưng, vừa đọc thơ vừa giữ rịt túi quần thì (hẳn phải là tay lưu manh nhẵn rận phòng chống đạo chích, nên) thế giới chỉ có một:

Leave a Comment

Lãnh Đạo Hai Mang

bat-ca-2-tay-tren-thien-duong

Lãnh Đạo Hai Mang

. Đinh Tấn Lực

Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường là một tiểu thuyết hư cấu dành cho giới trẻ tuổi teen Hàn Quốc. Tác giả ký tên là Aramis. Truyện được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi dịch giả Quốc Đạt. Nghe nói bán khá chạy một dạo.

Một tác giả khác viết cùng chủ đề và tỏ ra tài ba nổi trội, đến mức nâng toàn bộ hành vi bắt cá hai tay lên tầm Nghệ Thuật Lãnh Đạo Hai Mang…

Đọc tiếp…

Leave a Comment

thâm như cóc:

Tuổi Trẻ Cuối Tuần … thâm như cóc:
Cột báo Trích Dẫn Trong Tuần mới nhất chứng minh toàn bộ 700 hiệu trưởng ở Hà Nội đồng loạt CÂM NHƯ THÓC.
Chẳng rõ đó là sáng kiến phản đối bất tuân dân sự của cộng đồng hiệu trưởng, hay đơn giản chỉ là hệ quả của một hệ giáo dục ngậm miệng ăn tiền trong một chế độ chính trị rọ mõm cán bộ?

Tuổi Trẻ Cuối Tuần ... thâm như cóc:<br />
Cột báo Trích Dẫn Trong Tuần mới nhất  chứng minh toàn bộ 700 hiệu trưởng ở Hà Nội đồng loạt CÂM NHƯ THÓC.<br />
Chẳng rõ đó là sáng kiến phản đối bất tuân dân sự của cộng đồng hiệu trưởng, hay đơn giản chỉ là hệ quả của một hệ giáo dục ngậm miệng ăn tiền trong một chế độ chính trị rọ mõm cán bộ?

Leave a Comment

tiêu chuẩn cho chữ…

CTN vừa ban bố Tiêu chuẩn thẩm định Trình Độ Cho Chữ…

CTN vừa ban bố Tiêu chuẩn thẩm định Trình Độ Cho Chữ...

Leave a Comment

Thương bạn…

Mừng bạn ra tù.
Thương bạn không kịp về thăm Bố.

Mừng bạn ra tù.<br />
Thương bạn không kịp về thăm Bố.

Leave a Comment

lưu manh có đẳng cấp…

Chẳng biết còn chế độ lưu manh nào khác đã từng & vẫn đang hành dân dở sống dở chết (để gom tiền thuế xây dựng XHCN hoặc chế bom hạch nhân), rồi ra giá cho thiên hạ động lòng trắc ẩn mà bỏ tiền tỷ đô la ra để bàn chuyện cứu lấy đám dân chết dở ấy?
Tiên sư mấy thằng côn đồ quốc nội-lưu manh quốc tế!

Chẳng biết còn chế độ lưu manh nào khác đã từng & vẫn đang hành dân dở sống dở chết (để gom tiền thuế xây dựng XHCN hoặc chế bom hạch nhân), rồi ra giá cho thiên hạ động lòng trắc ẩn mà bỏ tiền tỷ đô la ra để bàn chuyện cứu lấy đám dân chết dở ấy?<br />
Tiên sư mấy thằng côn đồ quốc nội-lưu manh quốc tế!

Leave a Comment

ăn chua xót ruột…

Mitt Romney:
“Lãnh đạo là gánh nhận trách nhiệm chứ không phải nạy cớ!”
Đinh Tấn Lực:
“Lại càng không phải coi chuyện trách nhiệm thuộc hạ làm sằng ngang bằng chuyện ăn chua xót ruột”.
Tiên sư lũ điếm!

Mitt Romney:<br />
"Lãnh đạo là gánh nhận trách nhiệm chứ không phải nạy cớ!"<br />
Đinh Tấn Lực:<br />
"Lại càng không phải coi chuyện trách nhiệm thuộc hạ làm sằng ngang bằng chuyện ăn chua xót ruột".<br />
Tiên sư lũ điếm!

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: