31 Dân Biểu Úc yêu cầu CSVN thả 2 TNLT

BA MƯƠI MỐT DÂN BIỂU ÚC KÊU GỌI TT CSVN THẢ NGAY
CÁC TNLT ĐOÀN HUY CHƯƠNG VÀ NGUYỄN HOÀNG QUỐC HÙNG.

Leave a Comment

14 NGO quốc tế yêu cầu Hà Nội phóng thích LS Lê Quốc Quân

14 NGO quốc tế yêu cầu Hà Nội phóng thích LS Lê Quốc Quân

Leave a Comment

Ngó bộ khó chữa?

Đặc Sứ Nguyễn Bá Thanh được cử sang chữa bệnh Giãy Chết cho Tư Bản Mỹ.
Không nói nhiều, ngài chỉ kết luận bệnh tình của nó đang ở GIAI ĐOẠN 2.
Ngó bộ khó chữa?

Leave a Comment

Thiệt vậy sao?

Leave a Comment

Woman of the Year…

Leave a Comment

Cao Lãnh Hậu Truyện…

Leave a Comment

80% cực lực ủng hộ…

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers

%d bloggers like this: